KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä Systam.fi sivustoa sitoudutte noudattamaan tässä esitettyjä ehtoja. Tutustukaa ehtoihin ennen kuin käytätte sivustoa. Mikäli ette hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, älkää käyttäkö sivustoa. Sivuston sisältämät asiakirjat ja palvelut voivat lisäksi sisältää erityisiä ehtoja. Systamin palveluihin, joihin liittyy erityisiä ehtoja, sovelletaan näitä yleisiä ehtoja toissijaisesti ja erityisiä ehtoja ensisijaisesti.

SIVUSTON KÄYTTÖ

Systam Oy antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Systam Oy:llä.

Systam Oy:llä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Systamilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palvelun tuottajan vastuu

Systam Oy ei millään tavoin vastaa sivustolla esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä. Sivustolla annettua tietoa ja materiaalia ei voida pitää Systamia sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Verkkopalveluissa oleva tieto on pääosin yleisluontoista, eikä Systam voi taata tietojen soveltuvuutta kaikkiin yksittäistapauksiin. Systam ei myöskään millään tavoin vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Systamin verkkopalveluista on linkkiyhteys ja jotka ovat muiden kuin Systamin tekemiä tai julkaisemia.