Systam Käyttöehdot

Yleiset

Systam www-sivujen ja verkkopalvelujen (myöhemmin verkkopalvelut) käyttö edellyttää, että sitoudutte noudattamaan tässä esitettyjä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte verkkopalveluja. Mikäli ette hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, teillä ei ole oikeutta käyttää verkkopalveluja. Sivujen sisältämät asiakirjat ja palvelut voivat lisäksi sisältää erityisiä ehtoja. Systamin palveluihin, joihin liittyy erityisiä ehtoja, sovelletaan näitä yleisiä ehtoja toissijaisesti ja erityisiä ehtoja ensisijaisesti.

Palvelun tuottajan vastuu

Systam ei millään tavoin vastaa Verkkopalveluissa esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä. Verkkopalveluissa annettua tietoa ja materiaalia ei voida pitää Systamia sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Verkkopalveluissa oleva tieto on pääosin yleisluontoista, eikä Systam voi taata tietojen soveltuvuutta kaikkiin yksittäistapauksiin. Systam ei myöskään millään tavoin vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Systamin verkkopalveluista on linkkiyhteys ja jotka ovat muiden kuin Systamin tekemiä tai julkaisemia.