Systam Tietosuoja

Yleisperiaatteet

Systam voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja internetsivustojensa, verkkopalvelujensa ja muiden sähköisten palvelujensa käytöstä, tapahtumista, liikenteestä ja muista niihin liittyvistä tilastotiedoista. Systam voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Ensisijaisesti pyrimme käyttämään tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei tunnisteta.