Ansvarlighet

Ansvarlighet handler om omsorg. Og det beste med det er når det ikke trenger å påpekes separat, fordi det består av en samling små og store valg tatt for menneskeheten og en bedre fremtid.

Key Flag

Finsk tjeneste

Som et finsk selskap er å produsere tjenestene våre lokalt et verdijudgment vi har ønsket å ta. Vi ønsker å støtte finsk arbeid og sikre kvaliteten på tjenestene våre. Tjenestene våre produseres ved hjelp av finske datasentre som sikrer høy grad av datasikkerhet.

Vår bidrag til finsk arbeid og den innenlandske opprinnelsen til produktene og tjenestene våre har gitt oss rett til å bruke det finske Key Flag-symbolet.

Ansvarlighet

Sosialt ansvar

Menneskerettigheter og likestilling er en selvfølge for oss. Vi promoterer ikke bare helse, sikkerhet og trivsel for vårt personell, men også ansvarlig drift av vår operasjonelle miljø. Når det gjelder innkjøp og samarbeidspartnere, jobber vi kun med aktører hvis operasjoner, arbeidsforhold og lønn er på et etisk grunnlag. Samarbeid med finske partnere bidrar til å sikre den etiske naturen i hele verdikjeden.

Vi overvåker våre aktiviteter aktivt på månedsbasis ved å bruke pulsmålinger for personalet til å kartlegge tankene og følelsene våre ansatte har på jobben sin. Vi støtter også kulturen med å gjøre det riktig ved å gi alle muligheten til å gi tilbakemelding anonymt. Vi støtter jevnlig ulike veldedige formål, og vårt personell får velge årsakene vi støtter med våre donasjoner.

Ansvarlighet

Miljømessig bærekraft

Elektroniske skybaserte tjenester og papirløs drift er sentralt i våre aktiviteter, og i tillegg til å spare energi, bevares også naturressurser ved disse metodene. Vi tar hensyn til miljøpåvirkningen av materialene i våre fysiske produkter. Vi tilbyr alternativer laget av resirkulert papir for våre besøkskort, og vi resirkulerer også plastkjernene fra tomme kortruller for gjenbruk.

Alle våre lokaler følger hensiktsmessige retningslinjer for avfallssortering og gjenvinning. Når det er mulig, engasjerer vi oss for å fremme mer energieffektiv drift. For eksempel har eiendommen der vårt Tampere-kontor er lokalisert, byttet til karbonnøytral oppvarming, og vi deltok i å støtte beslutningen.

Ansvarlighet

Økonomisk ansvarlighet

Vi er et voksende og utviklende selskap som er forpliktet til langsiktig utvikling. Vår virksomhet genererer velstand og velvære for våre eiere, men også for det omkringliggende samfunnet og våre ansatte. Når det gjelder innkjøp og samarbeid, er målet vårt å velge lokale og finske partnere.

Vårt personale har en avgjørende innvirkning på vår virksomhet og dermed også på vår økonomiske ytelse. Vi har innført et bonusordning for å belønne våre ansatte for oppnådde resultater. Vi ønsker å engasjere alle våre ansatte i å generere resultater, og også å øke sin egen inntektsnivå.