Sikkerhet og datasikkerhet

Gode induksjoner øker sikkerheten

Induksjoner er nøkkelen til sikker drift på produksjonsanlegg og byggeplasser, så vel som på kontoret. Induksjon og opplæring av ansatte er den mest proaktive sikkerhetsaktiviteten som finnes. Sikkerhetsinduksjoner for eksternt personell sikrer ansvarlige operasjoner, for eksempel i industrielle miljøer. Tester, spørreskjemaer eller godkjenning av besøksvilkår fullført på forhånd kan fremme trivsel og sikkerhet for både besøkende og ansatte.

Digitale induksjoner og vår Systam Pass-tjeneste tilbyr en tydelig definert prosess som alltid er klar til bruk, samt dokumentert induksjonsytelse. Det lar deg sikre sikkerheten og ansvarsområdene til alle involverte parter.

Behandling av personopplysninger på en datasikker måte

Når informasjon samles inn om besøkende i en tjeneste, pålegger lovgivningen samleren av informasjonen å sikre at slike data ikke endres eller avsløres for uautoriserte parter. Den europeiske personvernforordningen (GDPR) økte ansvaret knyttet til behandling av informasjon og tilgangsanmodninger for informasjon. Riktig håndtering av disse forpliktelsene kan bare sikres ved å bruke elektronisk lagring av informasjon.

Våre kunder eier dataene som lagres i systemet vårt og administrerer oppbevaringsperioden for disse dataene. Vår Systam Pass-tjeneste tilbys i Finland, av en finsk ISO-sertifisert tilgangstjenesteleverandør. Vår datasikkerhet er blitt revidert av en uavhengig operatør (den siste revisjonen ble utført i juni 2022 av Silverskin).

Vær forberedt på revisjoner

Vi vil hjelpe deg med å oppfylle dine revisjonskrav. Når du bruker digitale induksjoner, er lagring av data trygt og all informasjon er tilgjengelig i sanntid når det er nødvendig. Dokumenterte induksjonsprestasjoner er alltid tilgjengelige og verifiserbare. Vår tjeneste tar hensyn til GDPR og andre krav.