Onboarding og sikkerhetsopplæring

Bekreftede sikkerhetsopplæringer

Det å ta hensyn til sikkerhet er ekstremt viktig både for de som jobber på arbeidsplassen og de som besøker den. Systam Pass er et digitalt opplæringssystem som gjør det mulig å tilgjengeliggjøre forhåndsforberedt innhold som kan fullføres når som helst og hvor som helst, og dokumenteres på en pålitelig måte. Sikkerhetstrening og opplæring kan også fullføres før arbeidet begynner eller på stedet ved hjelp av en skjermterminal.

Integrert med vårt Systam Visit besøksadministrasjonssystem, gjør Pass det mulig for besøkende på en fasilitet å motta nødvendig opplæring på forhånd eller på stedet når de ankommer.

Opplæring for ulike arbeidssteder

Finske arbeidsmiljølover krever at ansatte blir gitt tilstrekkelig veiledning for arbeidet sitt, samt informasjon og instruksjoner om fare- og risikofaktorer på arbeidsplassen, og retningslinjer for arbeidsmiljøet. Disse kravene er spesielt viktige på byggeplasser, for eksempel.

Med Systam Pass kan sikkerhetsinstruksjoner og andre retningslinjer leses gjennom enten før ankomst eller på stedet ved hjelp av en skjermterminal. Gjennomtenkt opplæringsplanlegging og forberedte materialer som alltid er tilgjengelige, danner grunnlaget for vellykket gjennomføring. Bekreftet og dokumentert fullføring av opplæring sikrer at alle parter er klar over sin sikkerhet og ansvar.

Transportførere, sikkerhetsvakter og andre tjenestetilbydere

Dokumentasjon av fullført sikkerhetsopplæring kan være et krav for å få tilgang til bestemte fasiliteter, for eksempel for vedlikeholdspersonell eller vakter. Sjåfører kan bli bedt om å fremlegge bekreftelse på fullført opplæring før de får tilgang til godstransport- eller logistikkområder. Med Systam Pass kan induksjoner fullføres ved bruk av personlige smartenheter eller displayterminaler som er tilgjengelige på stedet, slik at ulike metoder kan benyttes.

“Systam Visit og Pass har gjort det mulig å forbedre sikkerheten og skape struktur i vår drift.“

Kai Stenvik

Global IS-manager, Pilkington Automotive Finland Oy

Våre referanser

Se alle referansene