Vastuullisuus

Meille on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti.

Arvomme

Me välitämme

Kun välitämme toisistamme, asiakkaistamme ja työmme laadusta ja tuloksista, saa se meidät pyrkimään parhaimpaamme.

Me toimimme yhdessä

Asiakas tai työtoveri, yhdessä toimimalla pääsemme parhaimpiin tuloksiin.

Me arvostamme ihmisiä, emme turhaa hierarkiaa

Parhaat ideat voivat tulla mistä vaan. Tittelit eivät määritä meitä.

Me tehdään eikä meinata

Toimitaan ketterästi ja saatetaan asiat loppuun.

Me annamme vapautta ja vastuuta

Luottamus ja selkeät tavoitteet ovat avain joustavuuteen ja erilaisten työtapojen mahdollistamiseen.

Me uskallamme unelmoida

Luomme yhdessä ilmapiirin, jossa uskalletaan ehdottaa ja kokeilla villeimmätkin visiot.

Avainlippu

Kotimaista palvelua

Palvelujemme tuottaminen Suomessa on meille arvovalinta. Haluamme tukea kotimaista työtä ja varmistaa palvelujemme laadun.

Kaikki palvelumme tuotetaan Suomesta suomalaisesta palvelinkeskuksesta korkealla tietoturvalla.

Kotimaisuudestamme kertoo meille myönnetty Avainlippu-tunnus.

Mitä vastuullisuus on meille?

Vastuullisuus on välittämistä. Ja parasta on, kun sitä ei tarvitse erikseen alleviivata. Se on kokonaisuus pieniä ja suuria valintoja inhimillisyyden ja paremman huomisen puolesta. Olemme jakaneet yritysvastuun teemamme kolmeen alueeseen:

Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu

Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat meille selviö. Edistämme paitsi oman henkilökuntamme työterveyttä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia myös toimintaympäristömme vastuullista toimintaa. Toimimme hankintojen ja yhteistyökumppaniemme osalta vain sellaisten toimijoiden kanssa, joiden toiminta, työolot ja palkkaus ovat eettisellä pohjalla.

Seuraamme toimintaamme aktiivisesti kuukausittaisilla henkilöstön pulssi -kyselyillä, jotka kartoittavat työntekijöidemme ajatuksia ja tunteita työnteostaan. Tuemme oikein toimimisen kulttuuria myös mahdollistamalla anonyymin palautteen annon.

Vastuullisuus

Ympäristövastuu

Toimintamme keskiössä ovat sähköiset pilvipalvelut ja paperittomuus, jotka säästävät paitsi energiaa myös luonnonvaroja. Fyysisten tuotteidemme osalta huomioimme materiaalien ympäristövaikutukset. Tarjoamme kierrätyspaperista tehtyjä vaihtoehtoja vierailijakorteiksi ja keräämme korttirullien hylsyt talteen uudelleen käyttöä varten.

Toimitiloissamme on huomioitu asianmukainen jätteiden lajittelu ja kierrätys. Olemme mukana vaikuttamassa energiatehokkaampaan toimintaan aina kun mahdollista. Muun muassa Tampereen toimistomme kiinteistössä siirryttiin hiilineutraaliin lämmitykseen ja olimme mukana tukemassa päätöstä.

Vastuullisuus

Taloudellinen vastuu

Olemme kasvava, kehittyvä ja pitkäjänteiseen kehitykseen sitoutunut yritys. Tuomme toiminnallamme vaurautta ja hyvinvointia paitsi omistajille myös ympäröivälle yhteiskunnalle ja työntekijöillemme. Hankintojen ja yhteistyön osalta pyrimme valitsemaan paikallisia ja kotimaisia kumppaneita.

Henkilöstömme vaikuttaa ratkaisevasti toimintaamme ja tätä kautta taloudelliseen tulokseen. Käytössämme on bunusohjelma, jolla palkitsemme henkilökuntaa syntyneistä tuloksista. Haluamme herättää kaikkien työntekijöiden aktiivisen kiinnostuksen tuloksen tekemiseen sekä myös oman ansiotason nostamiseen.