Datasikkerhet og overholdelse av krav

Samle informasjon om dine besøkende – på riktig måte

Ingen besøkende bør trenge å signere inn på papir. Gjestebøker og papirskjemaer er sårbare for skade og misbruk, og de oppfyller ikke dagens GDPR-krav. Dette er grunnen til at elektronisk håndtering av besøksdata er den eneste måten å sikre adekvat databeskyttelse på.

Med vår tjeneste Systam Visit vil du ha nødvendig informasjon tilgjengelig i sanntid, når det er nødvendig. Du vil også være forberedt på revisjoner.

Digitaalinen perehdytys ohjeistaa ja tiedottaa, todennetusti.

Introduksjon og opplæring – med dokumentert gjennomføring

Systam Pass er et digitalt induksjonssystem som gjør forhåndsdefinert innhold tilgjengelig, slik at det kan fullføres når som helst og hvor som helst, og også dokumenteres på en pålitelig måte. Det er en datatrygg metode for å tilby introduksjoner, opplæring og bulletiner, slik at det blir igjen en dokumentert oversikt over utført opplæring.

Systam Pass inkluderer en brukervennlig online tjeneste for administrasjon av all induksjonsinnhold og utførte opplæringsaktiviteter, alt fra en enkelt tilgangspunkt. Hver fullførte induksjon og opplæring lagres i tjenesten som et dokument og også som data som kan brukes til å generere forskjellige typer rapporter. Rapportene kan eksporteres i Excel, CSV eller PDF-format.