Industriområder, Kontorer og forretningslokaler

ABB Marine and Ports

Systam Visit og Pass var en løsning for å forenkle besøkshåndteringen og gi en målrettet metode for besøkende til å gjøre seg kjent med sikkerhetsinstruksjonene hos ABBs Marine and Ports-enhet. Takket være den nye måten å håndtere besøk på, kan nå en vert for et besøk være sikker på at besøkende har fullført nødvendig opplæring og akseptert ABBs vilkår for besøk allerede før starten av møtene. De valgte løsningene har fungert veldig bra, og planen er å bruke Pass-tjenesten mer omfattende også som en markedsføringskanal for besøkende.

Besøkshåndtering sammen med resepsjonen

Automatiske varslinger til besøkende og verter

Opplæring selv før ankomst

Separate profiler for produksjons- og kontorbesøkende, servicepersonell og eget personell

Enkle og standardiserte mottakstjenester og opplæring på forhånd

ABB Marine ønsket å forbedre besøksopplevelsen og sørge for at hver person som kommer til lokalene, gjennomgår nødvendige sikkerhetsinstruksjoner. I begynnelsen av 2015 ble Systam Visit-løsningen for mottak av besøk og Systam Pass-tjenesten for å gi opplæring og induksjon til besøkende og andre interessegrupper, tatt i bruk på anlegget.

Tidligere skrev de som kom på besøk, ned informasjonen sin for hånd og signerte en separat taushetserklæring (NDA). Verten var ansvarlig for å gi nødvendig sikkerhetsinduksjon i begynnelsen av besøket. Dette forsinket møtene og gjorde det også vanskelig å standardisere kvaliteten på opplæringen. Resepsjonspersonellet hadde ofte ingen forhåndsinformasjon om de besøkende gruppene som kom, og dette kunne noen ganger forårsake problemer i mottaksaktivitetene.

Nå kan besøkende fullføre nødvendig induksjonsopplæring allerede før ankomst. Påmelding er rask, verten mottar automatisk varsel om gjestens ankomst, og møtene kan starte til rett tid. Besøkende får ankomstinstruksjoner og sin egen QR-kode for påmelding en dag før besøket. Med bruk av koden kan påmelding fullføres på sekunder.

Profiler for å tilby tilpasset innhold og aktiviteter for ulike grupper

Besøkstrafikken hos ABB er delt inn i ulike profiler basert på om besøket inkluderer en omvisning i produksjonsanleggene eller om besøket vil være begrenset til kontorlokalene. I tillegg har systemene forskjellig innhold og funksjonalitet for serviceteknikere og ABBs egne ansatte. Innhold og innstillinger kan redigeres når som helst for å holde alt oppdatert. Hver besøkende går gjennom opplæring som er sammensatt i henhold til deres profil, og fullfører deretter muligens en test om emnet. En induksjonsdokument og loggdata lagres automatisk for alle utførelser.

ABB er en ledende kraft- og automasjonsteknologiselskap som sysselsetter omtrent 140 000 mennesker i 100 land, hvorav omtrent 5 200 jobber i Finland. ABBs Marine and Ports-enhet i Vuosaari, Helsinki, utvikler elektrifiserings- og automatiseringsløsninger for maritime bransjen.

Nettsted

Våre løsninger hos ABB Marine and Ports

Systam Visit Besøkshåndtering
  • En nettbasert tjeneste for administrasjon og overvåking av besøkstrafikk.
  • Forhåndsmeldinger for besøkende og rask registrering ved bruk av QR-kode.
  • Systam Prestige selvbetjeningsterminal med personlig tilpasset utseende og integrert besøkskortskriver.
  • Automatiske varslinger til både besøkende og vert.
  • Kalenderintegrering for enkel registrering av besøk ved hjelp av personlig Outlook-invitasjon.
Systam Pass Opplæring
  • Integrert med Systam Visit besøkshåndtering, gir Pass en måte å sikre at opplæringen er fullført før registrering.
  • En nettbasert tjeneste for opprettelse av opplæringsinnhold og overvåking av utførelse.
  • Enkel redigeringsfunksjon for kunder for å generere og redigere innhold.

Se også

Se alle referanser