Älykäs toimisto, Smart Office, mahdollistaa toimiston käytön ihmisten ehdoilla ja dataa hyödyntäen.

En smart kontorløsning

26.04.2023

Blog

En smart kontorløsning er ikke noe som tilhører fremtiden; den er for dagens behov. Nøkkelen til en smart kontorløsning er integrasjoner som kombinerer topp teknologi fra forskjellige felt for å skape en sømløs helhet som forbedrer opplevelsen og effektiviteten av arbeidet.

Hva er en smart kontorløsning?

En smart kontorløsning er et arbeidsmiljø der teknologien som brukes gjør at vi kan jobbe raskere, enklere og mer fleksibelt, uten å glemme sikkerhet og bærekraftig utvikling. Kjernen i ideen er å gjøre arbeidsdagen bedre og mer effektiv.

En smart kontorløsning omfatter vanligvis en rekke teknologiske applikasjoner for å integrere driften av mennesker og bygninger. Disse teknologiene inkluderer for eksempel sensorer som registrerer og tilpasser temperaturen og ventilasjonsfunksjonen i bygningen, systemer for overvåkning av bruk av møterom og arbeidsstasjoner samt for reservasjoner av disse plassene. De inkluderer også kontrolløsninger for parkeringsordninger, informasjonsskjermer, sømløs adgangskontroll og navigasjon, samt løsninger for besøkshåndtering.

Hvilke fordeler gir en smart arbeidsplass?

Smartkontorer samler og overfører data om hvordan arbeidsområdene kan gjøres så funksjonelle som mulig, og forbedre arbeidsopplevelsene. Dette gir muligheter for å ta beslutninger og forbedringer på grunnlag av fakta.

En viktig grunn til å implementere smarte løsninger er å forbedre produktiviteten. Når unødvendig arbeid og tidkrevende oppgaver kan elimineres, kan arbeidstiden brukes til mer betydningsfulle oppgaver.

Som nye former for arbeid utvikler seg mot en mer dynamisk modell, der mobilitet, tilpasningsevne og arbeid på avstand er en ny norm, kan en smart arbeidsmiljø muliggjøre mer individuelle arbeidsmåter. Smarte løsninger kan også fremme trivsel og samarbeid mellom mennesker.

I tillegg til å gi fordeler for personalet og ansatte, vil en smart arbeidsplass også bringe fordeler til alle som besøker eiendommen, som for eksempel leverandører av varer, tjenesteleverandører og besøkende. Smarte løsninger bør virkelig betraktes som en mulighet for å forbedre kunde- og besøksopplevelsen.

Mot et smart kontor, element for element

Hvordan vet man hvordan man skal konstruere et optimalt smart kontor? Det finnes ingen standard ‘one size fits all’-løsning når det gjelder valg av teknologiske alternativer eller operatører for oppgaven. Et smart kontor består av separate systemer som er sømløst integrert for å skape et kombinert smart økosystem.

Konseptet med å holde integrerbarhet som nøkkelen gjør det mulig å kombinere ekspertise fra ulike felt og operatører til det beste mulige hele. Automatisk besøkshåndtering er en del av løsningene som brukes i et smart kontor for å eliminere unødvendig arbeid, øke sikkerheten og generere forbedret opplevelse for ansatte og besøkende.

Sømløs integrerbarhet med andre aktiviteter og løsninger i eiendommen spiller en nøkkelrolle i konstruksjonen av et velfungerende smart kontor. Vi er en aktiv del av en bred gruppe operatører som tilbyr smarte kontorløsninger. Vårt integrerbare system muliggjør en sømløs tilkobling mellom besøkshåndtering, dokumentert opplæring og andre aktiviteter og systemer i eiendommen din. Gjennom våre partnere tilbyr vi omfattende enheter – smartere arbeidsmiljøer element for element.


Ta et steg mot en smartere arbeidsplass! Kontakt oss, og vi kan finne den beste løsningen for dine behov! sales@systam.fi or +358 10 470 3600