Älykäs toimisto, Smart Office, mahdollistaa toimiston käytön ihmisten ehdoilla ja dataa hyödyntäen.

Älykäs toimisto pala palalta

26.02.2021

Blogit

Älykäs toimisto (Smart Office) ei ole tulevaisuutta vaan tätä päivää. Sen ydin on integraatioissa, joiden avulla eri alueiden parhaimmat teknologiat yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi parantaen työnteon kokemuksia ja tehokkuutta.

Mikä on älykäs toimisto?

Älykkäällä toimistolla tarkoitetaan työympäristöä, jossa teknologia mahdollistaa työnteon nopeammin, sujuvammin ja joustavammin, unohtamatta turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Sen ydinajatus on tehdä työpäiväkokemuksesta entistä parempi ja tehokkaampi.

Älykkäät toimistoratkaisut koostuvat tyypillisesti joukosta tekniikoita, joiden avulla voidaan yhdistää ihmisten ja rakennusten toimintaa.  Näitä tekniikoita voivat olla esimerkiksi sensorit, jotka tunnistavat ja muokkaavat tilojen lämpötilaa ja ilmanvaihtoa, neuvottelutilojen ja työpisteiden käytön seuranta ja varaaminen, pysäköinnin ohjaus ja infonäytöt, saumaton kulunvalvonta ja navigointi tai vierailijaliikenteen hallinnan ratkaisut.

Mitä hyötyjä älykäs toimisto tuo?

Älykkäät toimistot ja niiden teknologia keräävät ja välittävät dataa siitä, miten työtiloista saadaan mahdollisimman toimivia ja työpäiväkokemuksesta entistä parempi. Näin voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja parannuksia.

Suuri syy älykkäiden ratkaisujen käyttöönotolle on tuottavuuden parantaminen. Kun turhaa työtä ja aikaa vievät asiat saadaan karsittua, voidaan työaika käyttää merkityksellisempiin asioihin.

Työnteon muotojen siirtyessä dynaamisempaan malliin, jossa etätyö, liikkuvuus ja mukautuvuus ovat uusi normi, älykäs työympäristö mahdollistaa yksilöllisempiä työnteon tapoja. Sen eri ratkaisuilla voidaan myös parantaa ihmistenvälistä yhteistyötä ja hyvinvointia.

Henkilökunnan ja työntekijöiden lisäksi älykäs toimisto hyödyttää kaikkia kiinteistössä liikkuvia, kuten tavaran toimittajia, palvelujen tuottajia tai saapuvia vieraita. Älykkäät ratkaisut tulisikin nähdä mahdollisuutena – niiden avulla voidaan tuottaa entistä parempia asiakas- ja vierailukokemuksia.a vierailukokemuksia.

Kohti älykästä toimistoa pala palalta

Mistä sitten tietää, miten rakentaa optimaalinen älykäs toimisto? Ei ole olemassa ”yksi paketti kaikille” – teknologiapinoa tai toimijaa. Älykäs toimisto on kokonaisuus erillisiä järjestelmiä, jotka integroituvat toisiinsa saumattomasti luoden yhteisen älykkään ekosysteemin.

Integroitavuus edellä -ajattelu mahdollistaa eri osa-alueiden ja toimintojen asiantuntijuuksien yhdistämisen parhaaksi mahdolliseksi kokonaisuudeksi.

Automatisoitu vierailijahallinta on yksi osa älykkään toimiston ratkaisuja, joilla voidaan poistaa turhaa työtä, lisätä turvallisuutta ja tuottaa parempia työntekijä- ja vierailukokemuksia.

Saumaton yhdistettävyys kiinteistön muuhun toimintaan ja ratkaisuihin on avainasemassa hyvin toimivan älykkään toimiston rakentamisessa. Olemme aktiivinen osa laajaa smart office -toimijoiden joukkoa. Joustava ja integroitava palvelumme mahdollistaa vierailijahallinnan sekä perehdytysten yhdistämisen saumattomasti kiinteistösi toimintaan ja muihin järjestelmiin. Kumppaniemme kautta tarjoamme laajoja kokonaisuuksia – älykkäämpiä työympäristöjä pala palalta.


Hyppää polulle kohti älykkäämpää toimistoa! Ota yhteyttä meihin, katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut teidän toimintaympäristöönne: sales@systam.fi tai +358 10 470 3600

Lue lisää blogiartikkeleita

Katso kaikki ajankohtaiset

NIS2-direktiivi asettaa uudet tietoturvastandardit vierailujen hallintaan

GDPR-säädösten vaietut vaikutukset

Asiakastarina: Kesko paransi tilojensa hallintaa ovenpielinäytöillä – ja sai etuja, joita ei osannut edes odottaa

Miksi teollisuuden yritykset valitsevat Systamin?