Turvallisuus ja tietoturva

Hyvä perehdyttäminen lisää turvallisuutta

Perehdyttäminen on avain turvalliseen toimintaan niin tuotantolaitoksissa ja työmailla kuin toimistoympäristössä. Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus ovat mitä parhainta ennakoivaa turvallisuustoimintaa. Ulkopuolisten henkilöiden turvallisuusperehdytykset varmistavat vastuullisen toiminnan esimerkiksi teollisuusympäristöissä. Ennakkoon suoritettavilla kyselyillä tai vierailun ehtojen hyväksymisellä voidaan edistää sekä vierailijoiden että henkilökunnan hyvinvointia ja turvallisuutta.

Digitaalinen perehdyttäminen ja Systam Pass -palvelumme tarjoaa aina valmiin selkeän prosessin ja dokumentoidut suoritukset. Sen avulla huolehdit turvallisuudesta ja vastuista kaikille osapuolille.

Tietoturvallista henkilötietojen käsittelyä

Kun palvelu kerää henkilötietoja, laki velvoittaa tietojen kerääjää huolehtimaan, etteivät tiedot paljastu, muutu tai joudu asiattomille. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) lisäsi vastuuta tietojen käsittelyyn ja tietopyyntöihin. Näiden velvoitteiden asianmukaisen hoidon mahdollistaa vain ja ainoastaan sähköinen tietojen tallennus.

Asiakkaamme omistavat palveluun tallentuvat tiedot ja hallinnoivat niiden säilyttämisaikoja.

Systam Pass -palvelumme tuotetaan Suomessa suomalaisesta ISO-sertifioidusta palvelukeskuksesta. Tietoturvamme on auditoitu puolueettoman tahon toimesta (viimeisin auditointi 6/2022, Silverskin).

Ole valmiina auditointeihin

Me autamme sinua täyttämään auditointivaatimuksesi. Kun sinulla on käytössäsi digitaalinen perehdyttäminen, on tietojen tallennus turvallista ja tarvittavat tiedot saatavissa reaaliaikaisena aina kun niitä tarvitaan. Dokumentoidut suoritukset ovat aina saatavilla ja todennettavissa. Palvelumme huomioi niin GDPR- kuin muut vaatimukset.