Kundetilfredshetsundersøkelse 2022 – resultater

26.04.2023

Uncategorized

Vi gjennomførte vår årlige kundetilfredshetsundersøkelse igjen i mai. Den økende tilbakevenden til kontorene ble gjenspeilet i kommentarene deres, og for mange av dere kommer fordelene med tjenestene våre (samt utviklingsmålene) endelig til syne etter effektene av koronaviruset. Vi har også fått møte dere mer ansikt til ansikt i salg, opplæring og støtte på stedet – og vi kunne ikke vært mer fornøyd med det!

Takk for at dere delte deres tanker om samarbeidet vårt i vår digitale undersøkelse. Vi mottok 144 svar fra over hundre forskjellige organisasjoner. Respondentene inkluderte kontaktpersoner og hovedbrukere av tjenestene våre, resepsjonister og annet personale. Vi samler også kontinuerlig tilbakemeldinger gjennom korte undersøkelser om salg, distribusjon av tjenestene våre og støttetjenestebilletter. Gjennomsnittene deres for inneværende år er også inkludert i presentasjonen av resultatene.

Systam som partner

Tilfredshet i vår drift innen ulike områder på en skala fra 1 til 5 (1 = Ikke i det hele tatt fornøyd 5 = Svært fornøyd):

Vi fikk mest ros for vår support-tjenester, kundeservice og tekniske kvalitet på tjenestene våre. Som de siste årene, ser du mest rom for forbedring når det gjelder kostnadseffektivitet. Du har rett, vi er kanskje ikke de billigste, men vi jobber stadig med å gjøre tjenestene våre virkelig mest verdi for pengene dine.

Hvordan gagner tjenestene våre kundene våre?

Vi ba deg evaluere de ulike uttalelsene om tjenestene våre. I resultatene presenterer vi andelen som har svart positivt på uttalelsene (delvis eller fullstendig enig).

Systam Visit besøkshåndteringstjeneste har…

Systam Pass innføringstjeneste har…

Tilfredshet med ulike aspekter av tjenestene våre

Systam Visit besøkshåndtering

Enkelhet ved å opprette nye besøk 4,2

Varsler om inngående besøkende 4,3
Pålitelighet i tjenesten 4
Støtte ved problemer 4,3
Brukervennlighet i nettjenesten 4,3
Dekning av funksjonalitet i nettjenesten 4
Rapporteringsfunksjoner 3,8
Varsler om endringer og oppdateringer 4,2
 
Systam Pass Opplæringsprogrammer

Brukervennlighet 3,6
Pålitelighet av tjenesten 4,1
Støtte ved problemer 4,2
Dekning av funksjonalitet 3,6
Rapporteringsfunksjoner 3,8

NPS (Net Promoter Score) 

NPS er en internasjonalt brukt måling av kundetilfredshet. Vårt NPS-spørsmål spør, “Hvor sannsynlig vil du anbefale Systam til en venn eller kollega?” Respondenten svarer på spørsmålet med en verdi fra 0 til 10, og svarene klassifiseres slik at 9–10 respondenter er positive anbefalere, 7–8 respondenter er nøytrale, og 0–6 respondenter er negative misfornøyde anmeldere. Net promoter scoren blir oppnådd ved å trekke fra andelen av de som svarte med en poengsum fra 0 til 6 fra andelen av respondentene som svarte med en poengsum fra 9 til 10. Det totale NPS-resultatet en enhet mottar vil være på en skala fra –100 til 100.

Hvis NPS-scoren er over 0, kan det betraktes som at de fleste kundene vil anbefale tjenesten. En score på +50 poeng er et utmerket resultat.

Vår NPS-score på +54 beregnes fra all tilbakemelding vi mottar i både kundeundersøkelser og andre tilbakemeldingsundersøkelser. Vi anser dette som et svært godt resultat, spesielt når respondentene inkluderer sluttbrukere av våre tjenester i tillegg til kontaktpersonene.

Konklusjoner og tiltak som skal gjennomføres

Innhenting av tilbakemeldinger er en essensiell del av ikke bare å spore hvordan vi gjør det, men også en forutsetning for vår utvikling. I tillegg til mange varme takker, fikk vi mye viktig og konkret informasjon om våre utviklingsmål og utfordringer dere har opplevd. Vårt kundesuksess-team går nøye gjennom tilbakemeldingene og er i kontakt med alle som har fremsatt akutte ønsker eller problemer. Vi håper også at dere fortsetter å kontakte oss med eventuelle bekymringer dere måtte ha.

Problemstillinger VI har til hensikt å investere i fremtiden:

  • Våre tjenester vil oppleve de største reformene i deres historie i nær fremtid. I utviklingen har vi vurdert en enda enklere og smidigere brukeropplevelse samt mer allsidige funksjoner og rapportering.
  • Interessen for opplæring og veiledning forblir høy. Vi vil håndtere dette enda bedre i fremtiden.
  • Vi vil søke en kundespesifikk balanse for kundestøtte og kommunikasjon. La oss sammen finne modellene som passer for deg.
  • Vi jobber for å sikre at hver og en av dere fortsetter å motta en faktura som ikke får deg til å vri deg i smerte. Høy kvalitet og tilby full service er nøkkelen til vårt løfte: Din partner for å levere ekspertise nå og i fremtiden.

Takk! Hvis du har noen spørsmål, er vi glade for å fortelle deg mer.

Se også

Se alle nyheter
Älykäs toimisto, Smart Office, mahdollistaa toimiston käytön ihmisten ehdoilla ja dataa hyödyntäen.

En smart kontorløsning

Fortsatt loggføring på papir?

Vår venn, Pömpeli

Hvorfor velger kundene å bli hos oss?