Asiakastyytyväisyyskyselymme tulokset

05.07.2021

Uutiset

Jokakeväinen asiakastyytyväisyyskyselymme lähti matkaan jälleen toukokuussa poikkeuksellisen vuoden jälkeen. Korona-pandemian tuoma iso muutos haastoi suurta osaa yrityksistä, emmekään mekään olleet poikkeus. Etänä toteutettava myynti, käyttöönotto, koulutukset ja tuki valtasivat tilaa kohtaamisilta. Palvelujemme käyttöasteet myös laskivat dramaattisesti. Kiitos asiakkaidemme ja henkilökuntamme, kaikkeen kuitenkin sopeuduttiin ja nyt suunta on vahvasti ylöspäin!

Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselymme lähettämällä sähköisen kyselylinkin asiakasyhteyshenkilöillemme. Halusimme myös tavoittaa palvelujemme käyttäjiä monipuolisesti, minkä vuoksi kyselyn linkkiä toivottiin jaettavaksi asiakasorganisaatioidemme sisälle. Saimme vastauksia 68:sta eri organisaatiosta. Vastaajina oli palvelujemme yhteyshenkilöitä ja pääkäyttäjiä, aulapalvelua sekä muuta henkilökuntaa. Kiitos aktiivisuudestanne!

Näin onnistuimme

Pyysimme vastaajia arvioimaan tyytyväisyyttä toimintaamme eri osa-alueilla asteikolla 1-10 (1 = erittäin tyytymätön … 10 = erittäin tyytyväinen). Arvioitavat alueet kattoivat niin myynnin, käyttöönoton ja tuen kuin yhteistyön sujuvuuden eri osa-alueilla. Yleisarvosanaksemme muodostui 8,2.

yleisarvosana

Yhteistyö on notkeaa, nopeaa ja sujuvaa. Kiitos!

Hyvän suunnittelutyön jälkeen käyttöönotto meni todella sujuvasti.

Tukikeikat hoidettu nopeasti. On myös muistettu kysellä perään, jos jotain on jäänyt selvitykseen meidän päähämme.

Eniten kiitosta saimme käyttökoulutuksista, tukipalvelustamme sekä yhteistyön sujuvuudesta. Tiedottamisen osalta toiveena oli saada enemmän tietoa palvelujemme uusista ominaisuuksista sekä mahdollisista häiriötilanteista. Esille nousi myös tarve lisäkoulutuksista, etenkin nyt kun paluut toimistoille vilkastuvat.

Miten palvelumme hyödyttävät asiakkaitamme?

Pyysimme kyselyyn vastaajia arvioimaan palvelujemme eri väittämiä asteikolla 1=täysin eri mieltä 4=täysin samaa mieltä). Vastauksiin laskimme väittämään positiivisesti suhtautuneiden osuuden (osittain – tai täysin samaa mieltä) kysymykseen vastanneista. Iloksemme saimme huomata, että palveluistamme saatavat hyödyt koetaan vahvasti ja myös hyvin konkreettisesti.


Systam Visit -vierailijahallinnan palvelu on:

Systam Pass -perehdyttämisen palvelu on…

NPS (Net Promoter Score)

NPS on kansainvälisesti käytössä oleva asiakastyytyväisyysmittari. NPS-kyselyssämme kysytään ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Systamia ystävälle tai työtoverille?” Vastaaja vastaa kysymykseen arvolla 0–10.

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan siten, että 9–10 vastanneet ovat positiivisia suosittelijoita ja uskollisia asiakkaita, 7–8 vastanneet ovat neutraaleja, ja 0–6 vastanneet ovat miinusmerkkisiä tyytymättömiä arvostelijoita, jotka vaihtavat herkästi yritystä. Nettosuositteluluku saadaan vähentämällä 9–10 vastanneiden suhteellisesta osuudesta 0–6 vastanneiden osuus. Yksikön saama NPS-kokonaistulos asettuu skaalalle -100–100.

Mikäli NPS-pisteet ovat yli 0, voidaan ajatella, että suurin osa asiakkaista suosittelisi palvelua. Yli +50 pistettä on jo erinomainen tulos.

NPS lukumme +42 on hyvä ja sen arvoa nostaa vastaajien eri käyttäjäryhmät, eli kun mukana on monipuolisesti palvelujemme todellisia käyttäjiä. Koska luvun seuraaminen on ensisijaisesti itseämme varten, ohjaamalla kyselyn avainasiakashenkilöiden sijaan laajalle yleisölle tuottaa se meille rehellisintä mahdollista dataa sen sijaan, että hakisimme kaunista lukua markkinointiin.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Olemme rohkeasti menneet lupaamaan asiakkaillemme tyytyväisyystakuun: teemme kaikkemme, että löydämme yhdessä keinot toimivaan ja tyydyttävään lopputulokseen. Palautteen kerääminen on olennainen osa onnistumisemme seuraamiseen.

Arvosanojen ohella saimme kyselyn avoimissa kommenteissa paljon tärkeää konkreettista tietoa palvelujemme kehityskohteista. Tulemme käymään jokaisen palautteen tarkasti läpi ja olemaan yhteydessä kaikkiin ongelmia tai haasteita esille nostaneisiin. Keräämme palautetta aktiivisesti myös pitkin vuotta palvelujemme yhteydessä ja toivomme aktiivista yhteydenottoa kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Näihin asioihin aiomme panostaa erityisesti jatkossa:

• Tulemme uudistamaan palvelujemme käyttöä entistä helpommaksi ja miellyttävämmäksi.
• Tiedotamme monipuolisemmin palvelujemme eri mahdollisuuksista ja ominaisuuksista, jotta te asiakkaamme saatte parhaimman hyödyn niistä irti.
• Tuomme saataville lisää koulutuksia ja opastuksia palvelujemme käyttöön.
• Tulemme laajentamaan palvelutarjontaamme vastaamaan asiakkaidemme kehittyviä tarpeita.

Kaiken toimintamme tavoite on tuottaa palveluja, jotka helpottavat ja sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja tuottavat loistavia kokemuksia. Haluamme olla monipuolisesti asiakkaidemme tarpeisiin mukautuva ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiva luotettava kumppani. Kiitos yhteistyöstä ja palautteestanne, mietintämyssymme ovat saaneet taas paljon tärkeää täytettä!


Kysyttävää? Tukipalvelumme tavoitat service@systam.fi tai +358 10 470 3603
ja myyntimme sales@systam.fi tai +358 10 470 3600.

Lue lisää uutisia

Katso kaikki ajankohtaiset

Tule mukaan Morning with Securitas -tapahtumaan

Vuosi pakettiin

Nähdään FinnSec-messuilla

Logomme uudistui