Turvallisuus ja tietoturva

Tiedä ketä tiloissasi liikkuu

Sähköinen vierailujen hallinta on ainoa tapa tietää täsmällisesti, keitä tiloissasi liikkuu. Erityisesti hätätilanteiden sattuessa on ensiarvoisen tärkeää tietää reaaliaikaisesti tiloissa olevien ihmisten määrä sekä tiedot.

Paitsi että vierailijahallinnan palvelulla saadaan kattavat tiedot vierailuista ja vieraista, voidaan vierailijoiden liikkeitä kiinteistössä hallita monin eri tavoin. Vierailijakortti tai vieraan oma puhelin voi toimia pääsynä tiloihin. Vierailun vastaanottaja voi myös antaa kulkuoikeuksia vieraalle tai ohjata haluttuun hissiin ja kerrokseen.

Tietoturvallista henkilötietojen käsittelyä

Kun vierailijoista kerätään henkilötietoja, laki velvoittaa tietojen kerääjää huolehtimaan, etteivät vieraita koskevat tiedot paljastu, muutu tai joudu asiattomille. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) lisäsi vastuuta tietojen käsittelyyn ja tietopyyntöihin. Näiden velvoitteiden asianmukaisen hoidon mahdollistaa vain ja ainoastaan sähköinen tietojen tallennus.

Asiakkaamme omistavat palveluun tallentuvat tiedot ja hallinnoivat niiden säilyttämisaikoja.

Systam Visit -palvelumme tuotetaan Suomessa suomalaisesta ISO-sertifioidusta palvelukeskuksesta. Tietoturvamme on auditoitu laajasti puolueettoman tahon toimesta (viimeisin auditointi 8/2020, Silverskin).

Ole valmiina auditointeihin

Me autamme sinua täyttämään auditointivaatimuksesi. Kun sinulla on käytössäsi sähköinen vierailujen hallinta, on tietojen tallennus turvallista ja tarvittavat tiedot saatavissa reaaliaikaisena aina kun niitä tarvitaan. Palvelumme huomioi niin GDPR- kuin muut vaatimukset.