Työntekijöiden perehdyttäminen

Digitaalinen perehdytys ohjeistaa ja tiedottaa, todennetusti.

Digitaalinen työhön perehdyttäminen

Kattava työntekijän perehdyttäminen vakioidussa muodossa antaa hyvät lähtökohdat työn aloittamiselle. Digitaalinen perehdyttäminen tuo siihen helppoutta ja mielenrauhaa. Kun materiaalit ovat koottuna yhdessä paikassa, on niiden päivittäminen helppoa. Automaattinen lähettäminen helpottaa prosesseja ja säästää esimiesten työtä.

Työhön perehdyttäminen vaatii tietoa yrityksen työtavoista, työkaluista ja yrityskulttuurista. Työnopastus vie aina aikaa, mutta uusien digitaalisten ratkaisujen avulla työntekijän perehdyttämisestä on tullut helpompaa – ja helpommin seurattavaa. Työpaikalla ja työnantajan taholla tämä vapauttaa aikaa ja avaa uusia mahdollisuuksia perehdyttämiseen.

Systam Pass on suomalainen palvelu, jonka avulla uuden työntekijän perehdyttäminen onnistuu helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Pass välittää kutsut, hoitaa koulutukset ja dokumentoi käydyt perehdytykset laitteesta riippumatta, milloin ja missä tahansa.

Sijaiset, kesätyöntekijät ja muu ulkoinen työvoima

Työntekijän perehdyttäminen ja työnopastus on aina hyvin tärkeää. Etenkin uuden työntekijän on tärkeää oppia nopeasti talon tavoille.  Kiireisissä tilanteissa, kuten sijaisten kohdalla, valmis perehdytys voidaan tarjota välittömästi. Tentin avulla voidaan varmistaa, että sijainen on sisäistänyt kaikki tärkeimmät ohjeet ja käytännöt ennen työn alkua.

Kun työntekijän perehdytyksen sisältö ja suoritustapa on vakioitu, ei perehdytyksen laatuun pääse vaikuttamaan vaihtelut materiaaleissa tai perehdytystä tarjoavassa henkilössä.

“Systam Pass -palvelun avulla yleisimmät työsuhdetta koskevat tiedot, arvomme ja strategiamme saavuttavat jokaisen uuden työntekijän ilman, että esimiehen tarvitsee huolehtia niiden perehdyttämisestä.“

Laura Similä

HR-palvelupäällikkö, Espoon kaupunki

Tutustu referensseihimme

Katso kaikki referenssit