Huomiotiedote

Tunnista ja varaudu – Hätätilanteet kiinteistöissä ja tuotantoympäristöissä

14.11.2017

Blogit

Pelastusturvallisuus on tärkeä osa yritysturvallisuutta ja kykyä nopeaan ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuustilanteissa. Tällöin keskiössä ovat yrityksen henkilöstä ja tiloissa liikkuvat ihmiset. Vierailijaliikenteen tehokkaan hallinnan avulla yrityksen ja organisaatiot voivat varmistaa myös vierailijoidensa turvallisuuden.

Suunnittele ja ennakoi

Pelastusturvallisuudella tarkoitetaan onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä nopeaa ja oikeanlaista vastetta onnettomuustilanteissa. Hyvät teesit ovat; ennakoi, poista, minimoi ja vakuuta. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi pelastuslainsäädäntö ja viranomaisten suorittama valvonta.

Pelastussuunnitelma on pakollinen useimmissa rakennuksissa ja tarpeellinen kaikissa. Sen merkitys korostuu yrityksissä, julkisissa tiloissa sekä isoissa rakennuksissa ja tuotantoympäristöissä. Turvallisuusohjeiston laatiminen ja henkilöstön säännöllinen koulutus onnettomuustilanteiden varalle on myös tärkeää.

Hätätilanteessa toimiminen

Pelastussuunnitelman tulisi ennakoinnin ja ehkäisevien toimenpiteiden lisäksi vastata seuraaviin kysymyksiin: Miten toimimme vaaratilanteessa? Miten kaikki voivat poistua turvallisesti? Miten varmistetaan, että kaikki ovat poistuneet rakennuksesta?

Kiinteistön asianmukaisten poistumisteiden ja ohjeiden lisäksi keskeistä on tietää, keitä rakennuksessa hätätilanteen aikaan on. Tehokas kulunvalvonta varmistaa tämän usein henkilöstön osalta.

Vierailijahallintajärjestelmä, kuten Systam Respa, mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon myös kiinteistössä tai työmaalla olevista vieraista ja yrityksen ulkopuolisista henkilöistä.

Huomiotiedotteella lisäturvaa vierailijoille

Vierailijatietojen seurannan lisäksi Systam Respa mahdollistaa turvallisuutta lisäävän huomiotiedotteen lähettämisen. Hätätilanteessa palvelusta voi lähettää kaikille vierailijoille ja heidän vastaanottajilleen, tai vaikka koko henkilökunnalle hätätiedotteen yhdellä painalluksella.

Nopeasti matkapuhelimeen saapuva tieto voi olla äärimmäisen tärkeä erityisesti evakuointitilanteissa tai muissa hätätilanteissä, joissa esimerkiksi palohälytystä tai muuta kuulutusta tilanteessa ei ole tai vierailijat ovat sen ulottumattomissa.

Turvallisuus ei ole pysyvä olotila, vaan jatkuva prosessi, jonka yksi osa-alue on toimiva vierailijahallinta. Ota yhteyttä niin etsitään yhdessä Teille sopivat ratkaisut! info@systam.fi tai +358 10 470 3600

Lähteet:

Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuusmalli http://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/
Pelastuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379