Turvallinen työympäristö ja vierailujen hallinta – miltä näyttää vuosi 2021

15.01.2021

Blogit

Keräsimme yhteen ajatuksemme ja kurkkasimme kristallipalloon, mitä alkanut vuosi tuo tullessaan yritysvierailujen näkökulmasta.

COVID-19 pandemia mullisti maailman ja siinä samassa tapamme tehdä työtä ja käsityksemme työympäristöistä. Muutos tapahtui ennennäkemättömällä nopeudella ja pakotti meidät kaikki sopeutumaan ja kehittämään uusia toimintamalleja, ihan vain selviytyäksemme. Alkaneet rokotukset antavat valoa tunnelin päähän mutta koska täyttä paluuta entiseen ei enää ole, on moni muutos tullut jäädäkseen ja sysännyt liikkeelle kehityksen, jota tulemme näkemään vahvasti myös alkaneena vuonna. Tässä ennusteemme, mitä 2021 tuo tullessaan yritysvierailujen näkökulmasta.

1. Uutta teknologiaa, saumattomasti

Jotta yritykset voivat toimia tässä muuttuneessa ajassa, oikeiden teknologioiden tehokas hyödyntäminen on tarpeen kaikilla aloilla. Uudet vaatimukset ja niihin kehitetyt ratkaisut eivät voi olla hidaste tai kuormittaja, jolloin on ensiarvoisen tärkeää kehittää saumattomia kokonaisuuksia ja toimijoiden välistä yhteistyötä.  Vierailujen hallinta yrityksissä tullaan integroimaan yhä tiiviimmin osaksi kiinteistön muuta automatiikkaa. Erilaiset perehdytykset ja kyselyt toimivat myös täysin sähköisesti osana ihmisten liikkumisen ketjua.

2. Fyysisten kohtaamisten kasvava merkitys

Työn ketteryys ja liikkuvuus tulee olemaan uusi normi. Työ ei ole aina sidottu fyysiseen tilaan. Konttorit ja työtilat muuttavat muotoaan ja ne tarjoavat entistä enemmän vaihtoehtoisia työtapoja ja virikkeitä niille ihmisille, jotka kotoa tulevat toimistolle. Virtuaaliset tapaamiset ja etätyö ovat täällä jäädäkseen. Kohtaamiset ja kasvokkain tapaaminen eivät kuitenkaan häviä, mutta niiden merkitys muuttuu. Fyysisten yritysvierailujen määrä voi vähentyä, mutta niiden arvo ja tehokkuus kasvavat. Siksi niihin tullaan panostamaan muun muassa vierailukokemuksen kautta yhä enemmän.

3. Ihminen ensin

COVID-19 nosti tarpeen huolehtia niin työntekijöiden kuin vierailijoiden terveydestä ja turvallisuudesta uudelle tasolle. Tähän huutoon vierailujen hallinnassa on vastattu kehittämällä entistä sujuvampaa liikkumista sekä vierailijoiden ohjeistamista ja seulontaa, esimerkiksi asettamalla vierailuehtoja. Fyysisen terveyden ohella pandemia nosti pöydälle myös ihmisten jaksamisen, henkiseen terveyden ja työmotivaation. Se herätti yritykset huomioimaan näitä asioita ja niiden merkitys tulee kasvamaan kaikille osapuolille.

4. Kosketusvapaus ja ”hyvä flow”

2020 teki kosketuksesta mörön, joka tulee kummittelemaan pitkään. Toisaalta se myös vauhditti monien toimintojen suoraviivaistamista. Vaikka fyysisen kosketuksen merkitys tulee palaamaan, tarpeettoman kosketuksen minimoiminen tulee lisääntymään kaikkialla ja Ihmisten liikkuminen tiloista toiseen toteutuu entistä sujuvammin. Vierailijoiden kirjautuminen voidaan jo nyt toteuttaa kosketusvapaasti esimerkiksi oman älylaitteen avulla ja automaattiset hissikutsut täydentävät ”hyvää flowta jossa vieraan kulkua voidaan ohjata kokonaisvaltaisena kokemuksena kotoa aina oikeaan neuvotteluhuoneeseen asti. Vierailuihin tai oman henkilökunnan työhön liittyvät perehdytykset, koulutukset ja kyselyt ovat myös yhä enemmän sähköisiä ajasta ja paikasta riippumattomia.

5. Tieto ja tietosuoja

Yritysten paine pitää entistä tarkemmin kirjaa tiloissa liikkuvista henkilöistä kasvaa entisestään. Tämä koskee myös omaa liikkuvaa työvoimaa. Lisääntyvä tieto ja erityisesti COVID-19 liittyvät arkaluonteisetkin tiedot asettavat vaatimuksia entistä tarkemmalle tietosuojalle. Tilanne nostaa kysymyksiä yleisen turvallisuuden ja henkilön tietosuojan osalta, ja näiden asioiden tasapainoa pohdimme varmasti tänäkin vuonna.

Me olemme valmiina

Viime vuosi opetti, että parhaatkin ennusteet ovat vain ennusteita. Me olemme kuitenkin valmiina kohtaamaan alkaneen vuoden toiveikkaana ja kehittämään entistä parempia ratkaisuja, joilla yritysten vierailuja ja ihmisten liikkumista voidaan hallita turvallisesti ja tehokkaasti tarjoten samalla paras mahdollinen vierailukokemus.


Katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut teidän toimintaympäristöönne!