Teollisuuslaitokset

Euroports

Rauman satamassa toimivalle Europortsille turvallisuus on avaintekijä, joka haluttiin huomioida myös vierailujen hallinnassa. Systam Visit ja Pass ovat vuodesta 2015 yhdessä sataman kulunvalvonnan kanssa varmistaneet yrityksen vieraille sujuvan saapumisen sekä turvallisuusohjeiden läpikäynnin.

Vierailijoiden itsepalvelukirjautuminen satamatoimistossa

Turvallisuusperehdytykset ennakkoon tai paikan päällä

Visy Access Gate alueen ajoneuvojen seurantaan ja kulunvalvontaan

Selkeä ja turvallinen prosessi teollisuusympäristöön

Helppo ja turvallinen saapuminen

Lähden jututtamaan Europortsin turvallisuuspäällikkö Jarmo Kiveä. Sähköpostiini saapuu palaverikutsu sekä kehotus tutustua satama-alueen turvallisuusohjeisiin. Läpäisen testin. Saapuessani Rauman satamaan, pysähdyn saamieni ohjeiden mukaan satamatoimistossa ilmoittamassa saapumisestani. Naputtelen itsepalvelupäätteelle myös rekisteritunnukseni, jotta aluetta valvovat Visy-portit päästävät minut jatkamaan. Löydän tieni Europortsin toimistolle ja ovella minua odottaa saapumisestani tiedon saanut Kivi.

“Kuulemme usein vierailta, että harvassa paikassa asiat toimivat näin helposti. Lisäksi tärkeä näkökulma on turvallisuus. Kun vierailu lähtee liikkeelle turvallisuusperehdytyksellä, antaa se vahvan viestin työturvallisuuden tärkeydestä meillä Europortsilla.“

Jarmo Kivi

Turvallisuuspäällikkö, Euroports Rauma Oy

Paperiset vierailijalistat saivat vuonna 2015 lentää romukoppaan, kun automaattinen vierailujen hallinta otettiin Europortsilla haltuun Systamin palvelujen avulla. Systam Visit täytti tietosuojan kasvavat vaatimukset Systam Pass -palvelun varmistaessa turvallisuusperehdytykset ennen saapumista. Satama-alueella käytössä olevan Visy Access Gate -kulunvalvonnan liittäminen vierailujen hallintaan teki kokonaisuuden helpoksi.

Helppoa on myös vieraiden kutsuminen. Kalenteri-integraation avulla henkilökunnan omissa sähköposteissa luodut kalenterikutsut siirtävät kutsuttujen henkilöiden tiedot saumattomasti palveluun, mikä Kiven mukaan sai yrityksessä loistavan vastaanoton.

”Vieraiden kutsuminen kalenteri-integraation avulla herätti lähinnä kysymyksiä, että ihanko oikeasti se toimii näin helposti!”

Selkeät prosessit ja turvallisuusnäkökulmien huomioiminen on nähty Europortsilla paitsi parantavan vierailukokemusta myös vaikuttavan positiivisesti työnantajakuvan rakentumiseen. Henkilöstöjohtaja Markku Lehtovaaran mukaan yrityksen tavoitteena onkin hyödyntää Pass-palvelua entistä paremmin viemällä perehdytykset laajasti niin vieraiden, urakoitsijoiden kuin kesätyöntekijöiden osalta Pass-palvelun alle.

Europortsin Rauman toimipisteellä on vuodesta 2015 kirjautunut yli 3000 vierasta. Kivi on kokenut yhteistyön Systamin kanssa sujuvaksi eikä epäröi suositella sitä myös muille.

”Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaisesti. Systam Visit ja Pass ovat sekä vieraan että vastaanottavan yrityksen kannalta erinomaisia palveluita.”

Euroports Finland Oy on Suomen johtava täyden palvelun satamaoperaattori, johon kuuluvat Euroports Rauma, Euroports Pietarsaari ja Euroports Logistics. Euroports Finland tarjoaa asiakkailleen ahtaus-, varastointi- ja huolintapalveluita sekä näihin toimintoihin liittyviä oheispalveluja. Euroports Finlandin liikevaihto vuonna 2018 oli vajaa 80,0 Meur ja henkilöstön määrä on noin 600 henkilöä. Euroports Finland Oy:n määrittelemät tavoitteet ovat työturvallisuuden parantaminen, liikevaihdon kasvu, tuottavuuden parantaminen sekä osallistava johtaminen. Euroports Finland on osa kansainvälistä Euroports konsernia, joka operoi 26 satamassa Euroopassa ja kahdessa satamassa Kiinassa. Euroports-konsernin henkilöstömäärä on noin 2700 henkilöä.

Verkkosivut

Ratkaisumme Europortsilla

Systam Visit -vierailijahallinta
  • Webpalvelu vierailijaliikenteen hallintaan ja seurantaan.
  • Vieraan ennakkoviestit ja nopea kirjautuminen QR koodilla.
  • Itsepalvelupääte Systam Lite sekä erillinen vierailijakorttitulostin personoidulla yritysilmeellä.
  • Automaattiset ilmoitukset sekä vieraalle että vastaanottajalle.
  • Kalenteri-integraatio vierailun lisäämiseen helposti oman Outlook-kutsun kautta.
  • Visy Access Gate alueen ajoneuvojen seurantaan. Puomin avaaminen rekisteritunnuksien avulla.
Systam Pass -digitaalinen perehys
  • Vierailijoiden turvallisuusperehdys liitettynä Systam Visit -vierailijahallintaan varmistaa, että perehdytykset suoritetaan hyväksytysti ennen kirjautumista.
  • Webpalvelu perehdytyssisältöjen luontiin ja suoritusten seurantaan.
  • Sisällöt asiakkaan luotavissa ja muokattavissa helpolla editorilla.

Tutustu myös

Katso kaikki referenssit